Tjenester

Uavhengig kontroll – LUFTTETTHET

Uavhengig kontroll av lufttetthet i bygninger er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av bygninger blir utført på en slik måte at konstruksjonen ikke har lekkasjetall utover fastsatt grenseverdi.

Kontroll av lufttetthet gjøres gjennom å tilse at dokumentasjonen fra utførende foretak for trykktestingen er i henhold til Norsk Standard NS-EN 13829 og gjeldende teknisk forskrift. Kontrollen kan også gjøres ved å teste byggets tetthet, som tredjepart, for å verifisere tallene som utbygger har fra sin test. En kombinasjon av disse to er å anbefale for best resultat. Vi har tette bånd til utførende foretak innen trykktesting, og kan være behjelpelig med dette.

Kravet har kommet som følge av økt fokus på energiregnskapet forbundet med oppvarming av bygninger og for å minimalisere risiko for kondensskader og luftgjennomstrømning gjennom klimaskjermen.

Uavhengig kontroll – VÅTROM

Uavhengig kontroll av våtrom er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av våtrom blir utført på en slik måte at risiko for fukt- og lekkasjeskader minimaliseres. Kravet har kommet som følge av omfattende byggskader forbundet med fukt og lekkasjer i våtrom.

Kontroll av våtrom skal inneholde:
• Kontroll av produksjonsgrunnlaget.
• Plassering av sluk i plan og høyde i forhold til prosjekterte tegninger.
• Kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk.
• Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne med utløp til gulv
• Overløp fra vannfordelingsskap

Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt.