Uavhengig Kontroll – Våtrom og lufttetthet

Fra og med 1. januar 2013 stilles det krav om uavhengig kontroll i alle nye boliger

Uavhengig kontroll, våtrom og lufttetthet.
Påbudt fra 1. januar 2013.

Lurer du på om baderomsgulvet har riktig helling til sluk? Om membranen er riktig lagt? Å bygge et hus er en stor investering, nå er det lovpålagt å ha en uavhengig kontroll av prosjektet. Etter 1.1.2013 må alle nye boliger ha en uavhengig kontroll og godkjenning, særlig knyttet til våtrom og lufttetthet. Du som eier, og det utførende foretaket, trenger en uavhengig tredjepart til å godkjenne arbeidet.

Se mer her: http://www.dibk.no/no/Tema/Uavhengig-kontroll1/

Se også SAK10 § 14-2